Enbuscon Oy on palveluksessanne

 

Enbuscon Oy:n konsultit tarjoavat sekä julkisen sektorin että teollisuuden johdolle riippumattomia arviointipalveluja koskien integroitujen teknisten järjestelmien ja niiden ohjausten kestävää kehittämistä sekä alan hankkeiden toteuttamista.

 

 

Onko tämä tuttua?

 

Joustavat sähköverkot

Aurinko- ja tuulienergian tukijärjestelyt voivat johtaa säännöstelemättömään tuotantoon ja vaikeuttaa sähköverkon hallintaa. Tavoiteltu energian saatavuus edellyttää joustavia kulutus- ja tuotantojärjestelmiä. Sähköverkon eri puolille sijoittuvat uudet tuotantolaitokset on saatava osallistumaan tehonsäädön ohessa myös verkon taajuussäätöön.

 

Rakennusten energiatehokkuus

Ilmastointijärjestelmien kanavat vievät paljon arvokasta tilaa. Lisäksi ne saattavat kerätä kondenssivettä rakenteisiin. Uuden sukupolven huoneistokohtainen lämpöpumppu voi olla ratkaisu näihin ongelmiin. Se hyödyntää huoneistosta lähtevän poistoilman lämmön ja on helposti kytkettävissä kaukolämpö- tai kylmäverkkoon.

 

Meritekniikan energiakysymykset

Energian kulutuksen pienentämiseksi tarvitaan hydrodynaamisesti optimoitujen laivateknisten ratkaisujen lisäksi energiaa niukasti käyttäviä kuljetuskoneistoja. Niiden tuottamat hukkalämmöt voidaan myös ottaa talteen ja käyttää aluksen muihin tarpeisiin. Laivan kokonaisenergian käyttöä ja tuottamista tulee voida ohjata älykkäästi.

 

Testaus ja koulutus

Teknisiä laitteistoja ei kannata käyttää ohjausjärjestelmien testaamiseen. Tehdastestit voidaan suorittaa kytkemällä valmiiksi konfiguroidut ohjausjärjestelmät laitteistojen tietokonemalleihin. Mikäli myös ohjaukset mallinnetaan, voidaan automaatioratkaisun toiminnallisuus testata jo ennen ohjausjärjestelmätoimittajan valintaa.  Ajan tasalla pidettyä testijärjestelmää voidaan käyttää myös koulutukseen ja jatkokehittämiseen.

 

Välttämättä emme itse osaa ratkaista kaikkia ongelmia, mutta haluamme auttaa teitä löytämään oleelliset kysymykset ja niiden vastaukset. Riippumattomat asiantuntijamme jatkavat mielellään keskusteluja teidän erityistarpeidenne pohjalta.

 

Ota yhteyttä

 

Kaj Juslin, TkT

Energia- ja automaatiotekniikan asiantuntija

+358 40 5001254 kaj.juslin@enbuscon.com

Enbuscon Oy:n toimitusjohtaja, Kaj Juslin on toiminut VTT:llä vuosina 2006–2013 asiakaspäällikkönä ja energiasektorin liiketoimintaratkaisujen erikoisasiantuntijana, vuosina 1996–2005 johtavana tutkijana ja systeemidynamiikkaryhmän päällikkönä sekä vuosina 1970–1995 tutkijana ja monen energiaan ja automaatioon liittyvän projektin päällikkönä. Näinä vuosina hän on pitkään toiminut päätoimisena konsulttina asiakkaiden hankkeissa, esimerkiksi Imatran Voima Oy:llä, Nokia Elektroniikka Oy:llä sekä Asea Atom Ab:llä. Vuosina 1986–2013 hän oli Apros -ohjelmiston projektipäällikkö sekä Fortumin ja VTT:n yhteisen Apros -koordinointiryhmän puheenjohtaja.

 

Harri Soininen, TkT

Meritekniikan ja arktisten sovellusten asiantuntija

+358 50 087 1587 harri.soininen@enbuscon.com

Harri Soininen on työskennellyt VTT:llä vuosina 1989–2013 mm. kone- ja kuljetusvälineteollisuuden asiakasjohtajana, VTT:n meriteknisen tutkimuksen tutkimuspäällikkönä sekä meriteknisen tutkimuksen useiden eri osa-alueiden tutkimusryhmien vetäjänä. Vuodesta 1973 vuoteen 1989 hän toimi Wärtsilän telakkateollisuudessa mm. Wärtsilän arktisen tutkimuskeskuksen (nykyään Aker Arctic) johtajana, konsultointi- ja projektivientitoiminnan johtajana sekä Helsingin telakan projektiosaston päällikkönä sekä projekti-insinöörinä.

 

 

 

Osoite: Enbuscon Oy, PL 126, 00531 HELSINKI, Sähköposti: etunimu.sukunimi@enbuscon.com, Internet: www.enbuscon.com, Y-tunnus: 2596203-8, ALV numero: FI25962038, © Enbuscon Oy 2014