Enbuscon Ab är till ert förfogande

 

Engineering business konsulterna på Enbuscon Ab ställer nu till förfogande sin oberoende utvärderingsservice för beslutsfattare både inom den offentliga och den industriella sektorn beträffande en önskvärd utveckling av integrerade tekniska system och deras styrning samt genomförande av projekt inom branschen.

 

Är detta bekant?

 

Flexibelt elnät
Stödåtgärder för helt oreglerad energiproduktion i solceller eller vindkraftverk kan leda till stora svårigheter med avseende på eldistributionen. Den önskvärda tillgängligheten på energi kräver ibruktagande av flexibla konsumtions- och produktionsanläggningar. De nya producenterna på lokal nivå borde vid sidan av effektreglering också delta in elnätets frekvensreglering.


Energieffektivitet i byggnader
Byggnadernas luftkonditioneringskanaler upptar mycket utrymme.  Därtill samlar de ofta på kondensvatten. En ny generation av värmepumpar som kan installeras till varje lägenhet kan vara en lösning på problemen. Den kan tillgodogöra sig värmen i frånluften från lägenheten och dessutom enkelt anslutas till lokala nätverk för fjärrvärme eller fjärrkyla.

Maritima energifrågor
Energisparning i marinteknik kräver förutom hydrodynamiskt optimerade tekniska skrov- och propulsionslösningar också energisnåla framdriftmaskinerier. Dessutom kan t.ex. deras spillvärme uppsamlas och utnyttjas för andra behov i fartyget. Det behövs intelligent integrerad styrning av den totala produktionen och konsumtionen av energi.

 

Testning och skolning
Man skall inte använda värdefull teknisk utrustning till att testa digitala styrsystem. Fabrikstesterna av färdigt konfigurerade styrsystem kan utföras genom att koppla styrsystemen till datormodeller av utrustningen. Om man dessutom modellerar styrfunktionerna, kan automationslösningens funktionsduglighet verifieras redan före man har valt leverantör av styrsystemet. En kontinuerligt uppdaterad systemmodell kan dessutom både användas till skolning och vidareutveckling.

 

Vi kan säkert inte lösa alla problem, men vi kan möjligen hjälpa till med att finna de relevanta frågorna och deras svar! Våra oberoende experter fortsätter gärna denna diskussion anpassad till era specifika behov.

 

Vänligen kontakta oss

 

Kaj Juslin, TkD
Specialist i Automations och Energifrågor
+358 40 500 1254, kaj.juslin@enbuscon.com

Enbuscon Ab:s nuvarande VD, Kaj Juslin har fungerat på Teknologiska forskningscentralen VTT under åren 2006-2013 som kundchef och rådgivare för kundanpassade lösningar inom energisektorn, under åren 1996-2005 som ledande forskare och chef för Systemdynamikgruppen, samt under åren1970-1995 som forskare och ledare för många forskningsprojekt i anslutning till energi och automation. Han har också verkat som heltids konsult i kundernas egna projekt, till exempel hos Imatran Voima Oy, Nokia Elektroniikka Oy och Asea Atom Ab. Under åren 1986-2013 var han först projektledare vid utvecklingen programvaran Apros för analys av integrerade process och automationssystem och senare ordförande för Fortums och VTT:s gemensamma Apros koordinationsgrupp.

 

Harri Soininen, TkD
Specialist i Maritim och Arktisk Teknologi
+
358 50 087 1587, harri.soininen@enbuscon.com
Harri Soininen har under åren 1989-2013 arbetat på Teknologiska Forskningscentralen VTT till exempel som kund direktör inom maskin- och transportindustrisektorn, som forskningschef för maritim forskning, och som projektchef inom många delområden av maritim forskning. Från 1973 till 1998 fungerade han inom Wärtsiläs varvsindustri till exempel som direktör för Wärtsiläs arktiska forskningscentrum (nuvarande Acer Arctic), som direktör för konsulterings- och projektexportverksamheten, och på Helsingforsvarvet som chef för projektavdelningen och som projektingenjör.

 

 

 

Adress: Enbuscon Ab, Postfack 126, FI-00531 HELSINGFORS, Finland, Internet: www.enbuscon.com, e-mail: förnamn.efternamn@enbuscon.com, FO-nummer: 2596203-8, MOMS: FI25962038, © Enbuscon Ab 2014